Cena roubenky

Cena roubenky

Každá roubenka je originál, proto jsou ceny za stavbu roubenky individuální. Odvíjí se od použitých technologií, otvorových výplní (okna, dveře), střešní krytiny atd. Cena hrubé stavby odpovídá polovině nákladů oproti stavbě na klíč.


Orientačně vám stavbu naceníme podle vašeho náčrtu, který musí obsahovat alespoň půdorys obou podlaží, případně řezy či pohledy s vyznačenými rozměry. 

Pokud využitelný půdorys podkroví alespoň zhruba odpovídá půdorysu přízemí, můžete si sami spočítat m² podlahové plochy obou podlaží a výsledek vynásobit orientační cenou.

Orientační cena

Jak si spočítáte orientační cenu sami

 • hrubá stavba
  od 6 140,- Kč / m² užitné plochy
  Výpočet přibližné ceny:  6 140,-x počet m² 
 • stavba na klíč
  od 18 820,- Kč / m² užitné plochy
  Vypočet přibližné ceny: 18 820,- x m²


Přesná cena

Přesnou a závaznou cenu vám vypočítáme  

 • hrubá stavba 
  na základě architektonické studie

 • stavba na klíč 
  na základě projektové dokumentace. Vybavení, technologie a příslušenství domu (okna, dveře, podlahy, obklady, dlažby, střecha atd.) se pohybují ve velkých cenových rozpětích. Mají tak výrazný vliv na konečnou cenu celé stavby.

Ceny jsou bez DPH (pro obytné domy platí 15% DPH, pro rekreační objekty 21% DPH) a jsou pouze informativní. Před podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby je nezbytné zpracovat přesný položkový rozpočet dle schválené prováděcí projektové dokumentace, který zohlední veškerá specifika stavby (složitost konstrukčního řešení, náročnost založení stavby, přístupnost pozemku atd.).


Stavba hrubé stavby a roubenky na klíč nezahrnuje
 • zpracování projektové dokumentace
 • geodetické vytýčení stavby
 • napojení objektu na inženýrské sítě (plynové a elektrické vedení, vodovodní řád, kanalizace atd.)
 • základovou desku
 • zemní práce
 • oplocení pozemku
 • finální úpravy okolí terénu na stavebním pozemku
 • příjezdové komunikace
 • chodníky
 • dodávku a montáž zařizovacích předmětů (osvětlovací tělesa, žaluzie, vestavěné skříně, kuchyňská linka, krb, kachlová kamna atd.) 
 • náklady na dopravu stavebního materiálu
 • dopravu a ubytovaní pracovníku po dobu výstavby

Ceny za tyto položky se stanoví individuálně dle místa stavby.

Financování

Jsme připraveni zajistit i kompletní financování vašeho nového přirozeného bydlení. Spolupracujeme s osvědčenými bankovními domy Raiffeisen a ČSOB, se kterými máme jen ty nejlepší zkušenosti.

Vyslechneme vaše představy, odpovíme na vaše otázky a detailně vše probereme.

Domluvte si termín
schůzky

Specializujeme se výhradně na stavbu roubenek, proto máme vlastní projekční kancelář, kde vznikají všechny projekty Vaší roubenky.

Objednejte si projektovou
dokumentaci

Co byste měli vědět, než si necháte vypracovat
projekt roubenky na klíč

Více informací