Stavba a životnost roubenky

Stavba roubenky

Konstrukci roubenky vyrábíme výhradně ručně, poctivým řemeslným zpracováním. Vyrobíme nosné konstrukce obvodových stěn, příček, stropních trámů, průvlaků, podpěrných sloupů a krovu. Veškerý povrch dřeva ohoblujeme a připravíme prostupy pro případné skryté vedení instalací.  

Hrubá stavba

Na stavebním pozemku investora provedeme dodávku a montáž hrubé stavby v následujícím objemu prací:

 • Základová deska včetně zemních prací a hydroizolace
 • Roubené obvodové stěny, případně vnitřní ztužující příčky - 160/250 resp. 200/250
 • Montáž konstrukce stropu s přesahem za obvodové stěny - 160/250 resp. 200/250 +
 • Montáž pozednicové konstrukce - 160/250 resp. 200/250
 • Montáž konstrukce krovu
 • Rámové konstrukce štítových stěn II. NP - 160/50 mm, včetně hrubého záklopu prkny 24 mm.
 • Dřevěný obklad z palubek přesahu krovu po vodorovném okapu střechy a po stropních trámech směrem ven za obvodovou stěnu
 • Dřevěný pohledový obklad štítů a vikýřů
 • Difúzní fólie a laťování střechy
 • Okapový systém, oplechování střechy 
 • Střešní krytina Bramac, dřevěný šindel nebo jiná střešní krytina


Stavba hrubé stavby nezahrnuje:

 • zpracování projektové dokumentace
 • geodetické vytýčení stavby
 • dopravu rozložené stavby a staveního materiálu - individuálně dle místa stavby
 • náklady na dopravu a ubytování pracovníků - individuálně dle místa stavby

Stavba "na klíč"

Na stavebním pozemku investora provedeme dodávku a montáž kompletní stavby v následujícím objemu prací:

 • Základová deska včetně zemních prací a hydroizolace
 • Roubené obvodové stěny, případně vnitřní ztužující příčky - 160/250 resp. 200/250
 • Montáž konstrukce stropu s přesahem za obvodové stěny - 160/250 resp. 200/250 +
 • montáž pozednicové konstrukce - 160/250 resp. 200/250
 • Montáž konstrukce krovu
 • Rámové konstrukce štítových stěn II. NP - 160/50 mm, včetně hrubého záklopu prkny 24 mm.
 • Dřevěný obklad z palubek přesahu krovu po vodorovném okapu střechy a po stropních trámech směrem ven za obvodovou stěnu
 • Dřevěný pohledový obklad štítů a vikýřů
 • Difúzní folie a laťování střechy
 • Okapový systém, oplechování střechy 
 • Střešní krytina Bramac, dřevěný šindel nebo jiná střešní krytina
 • Otvorové výplně ( okna, dveře, balkónové a terasové dveře ) EURO s izolačním trojsklem 
 • Pohledový dřevěný hladký záklop stropu z prken 200/28 mm
 • Zateplení obvodových stěn a střechy minerální izolací
 • Vnitřní izolační předstěny I.NP - SDVK Fermacell a pohledy konstrukce podkroví
 • Rámové dělící příčky - SDVK Fermacell
 • Vodoinstalace a odpadní potrubí v plastu
 • Elektroinstalace Cu, rozvaděč, ovládací prvky, zásuvky, 
 • Elektrické vytápění, ohřev TUV, ocelová otopná tělesa v kombinaci s topnými žebříky
 • Hrubé podlahy Anhydrit s tepelnou kročejovou izolaci
 • Keramické obklady do 350 Kč/m²
 • Povrchové úpravy podlah - do 350 Kč/m² – dlažby atd.
 • Vodovodní jednopákové baterie, umývadla, vana, sprcha, WC - kombi ve standardním provedení
 • Vnitřní dveře hladké včetně kování a dřevěné zárubně
 • Hromosvod Pz


Stavba roubenky na klíč nezahrnuje:
 • zpracování projektové dokumentace
 • geodetické vytýčení stavby
 • dopravu rozložené stavby a stavebního materiálu - doprava se řeší individuálně dle místa stavby
 • náklady na dopravu a ubytování pracovníků - tyto náklady se řeší individuálně dle místa stavby
 • napojení na veškeré inženýrské sítě
 • příjezdové komunikace, chodníky, oplocení
 • úpravu okolního terénu
 • další vybavení, jako je nábytek, kuchyňská linka, kachlová kamna, krb, osvětlení atd.


Nátěry interiéru

Abychom zachovali přirozený charakter celé stavby, natíráme interiér domu kvalitními dřevitými oleji a včelími vosky. Ty dřevo napustí do hloubky a dodají mu hladký a přesto matný povrch, přičemž plně respektují přírodní charakter dřeva a zdůrazní jeho krásu. Používáme výhradně testované, certifikované a ekologicky i zdravotně nezávadné přípravky, které nanášíme ručně štětcem.

Nátěry exteriéru

U venkovních nátěrů je nekonečný výčet možností výběru z nejrůznějších odstínů přírodních olejů. Vždy vycházíme z individuálních přání zákazníka a osobní konzultace.


Doba výstavby

Doba od začátku vyřizování formalit do předání hotové stavby se do jisté míry odvíjí od náročnosti projektu a připravenosti pozemku. Celkově tedy realizace dle typu trvá asi 12 - 24 měsíců.

Přibližné doby jednotlivých fází realizace

 • příprava projektové dokumentace:  1 - 2 měsíce
 • příprava a výroba konstrukce: 3 - 4 měsíce
 • realizace střechy: 1 měsíc 
 • konečné dokončení: 6 - 8 měsíců

Životnost roubenky

Při dodržení doporučené péče o dřevo a celou stavbu vám může roubenka sloužit až stovky let.  Pro zajištění co nejdelší životnosti provádíme opatření již při tvorbě projektu.

Vyslechneme vaše představy, odpovíme na vaše otázky a detailně vše probereme.

Domluvte si termín
schůzky

Specializujeme se výhradně na stavbu roubenek, proto máme vlastní projekční kancelář, kde vznikají všechny projekty Vaší roubenky.

Objednejte si projektovou
dokumentaci

Co byste měli vědět, než si necháte vypracovat
projekt roubenky na klíč

Více informací