Projekt vaší roubenky

Na každém projektu si dáváme opravdu záležet. Bez výjimky

Nepoužíváme prefabrikáty. Každá stavba je originál. Proto i projekty roubenek zpracováváme individuálně.
Už ve fázi projektové přípravy počítáme s vysycháním a sedáním dřevostavby.

Projektová příprava zahrnuje

  • architektonické, zastavovací a objemové studie
  • odbornou spolupráci při zpracování investičních záměrů
  • technické a ekonomické analýzy investičních záměrů, projektů a realizací
  • kompletní projektové dokumentace všech stupňů: studie, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci pro realizaci stavby
  • architektonicko–výtvarné návrhy, 3D fotorealistické vizualizace
  • inženýrská činnost pro vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení

Vizuální návrh dřevostavby

Návrh vaší roubenky vám na přání vytvoříme ve 2D nebo 3D osvědčených programech Sema, AutoCAD a ArchiCAD, které jsou zárukou kvalitního a systémově řešeného projektu. Vyhotovíme vám i vizualizaci s kompletním interiérem včetně vybavení a nábytku.

Pro konzultaci s naším s projektantem si připravte 

  • kopii katastrální mapy
  • geodetický podklad pro projekt s vyznačenými vrstevnicemi
  • trasy inženýrských sítí jdoucích kolem stavebního pozemku, 
  • územní plán (územní rozhodnutí - pokud bylo vydáno) 

Projektovou dokumentaci vám vyhotovíme do cca 2 měsíců (architektonickou studii přibližně do měsíce).

Co byste měli vědět, než si necháte vypracovat
projekt roubenky na klíč

Více informací