Dokumentace k projektu

Neztrácejte čas běháním po úřadech. Vše vyřídíme za vás

Při zpracování projektové dokumentace kontaktujeme příslušný stavební úřad a projektovou dokumentaci zpracujeme tak, aby byla připravena pro územní a stavební řízení. Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat pro stavební řízení kompletně.

Bez některých projektových dokumentací se neobejdete

Studie

Studie stavby obvykle není ze zákona povinná, vyjma případů, kdy plánujete stavbu např. v chráněných krajinných nebo památkově chráněných oblastech. Může vám být ale velmi nápomocna.

Protože dům stavíte většinou jen jednou za život, neměli byste při jeho projektování nic podcenit. Pomocí těchto poznatků vám náš projektant pomocí několika verzí návrhů vytvoří dokonale vyhovující domov. 

Před přípravou studie se projektant seznámí

 • s vaším pozemkem a umístěním stavby na něm
 • s orientací domu vzhledem ke světovým stranám
 • s plánovanými stavebními materiály
 • s požadavky, zvyky a obecně „fungováním“ vaší rodiny

Jak to vypadá v praxi

Nejprve je potřeba podle počtu, určení, rozmístění a vzájemné polohy jednotlivých pokojů vůči sobě vypracovat interiér. Z více návrhů si můžete vybrat jen některé části a vycházet z nich. Jakmile je interiér vypracován, přichází na řadu exteriér, který si taktéž můžete vybrat z několika návrhů či částí.


Na konci této vzájemné spolupráce projektant vypracuje

 1. textovou část dokumentace, ve které naleznete základní charakteristiku domu
 2. obrazovou část dokumentace, zobrazující polohu domu na pozemku vůči terénu, veškeré půdorysy, řezy a pohledy. Vše ve standardním měřítku 1:100
 3. 3D model domu, což je vlastně vizuální promítnutí návrhu domu do reálné fotografie pozemku, na kterém má stát. Tento trojrozměrný návrh vám pomůže si ještě lépe utvořit představu o tom, jak by měla nebo jak bude vaše roubenka vypadat

Územní rozhodnutí

Dokumentace pro územní rozhodnutí je ze zákona povinná. Její přesnou podobu určují doplňující vyhlášky, požadované přílohy a následně stavební úřad.

Dokumentace k územnímu rozhodnutí zahrnuje 

 • výkresovou dokumentaci v měřítku 1: 50 a 1:100
 • rozměry stavby vč. umístění domu na konkrétním pozemku
 • způsob napojení na pozemní komunikace a inženýrské sítě
 • vyjádření všech příslušných úřadů, provozovatelů sítí, sousedů
 • technickou zprávu

Stavební povolení

I u stavebního povolení vyžaduje dokumentaci zákon a doplňující požadavky popisují rovněž prováděcí vyhlášky.

Bez stavebního povolení to nepůjde

Každému stavebníkovi, který se rozhodne realizovat stavbu, v tomto případě vaši budoucí roubenku, vzniká povinnost zajistit si u stavebního úřadu stavební povolení (eventuálně ohlášení stavby - u rodinného domu do 150 m2 zastavěné plochy). Vydání stavebního povolení předchází mnohdy další řízení a obstarání stanovisek a dokladů. Teprve potom je ohlášení nebo stavební povolení vydáno.


Mezi tyto dokumenty patří 

 • žádost o povolení správců inženýrských sítí v komunikaci
 • vyjádření CHKO
 • vyřízení vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu
 • doklad o vlastnictví pozemku
 • a celá řada dalších náležitostí

Veškeré tyto úkony se neobejdou bez stavebníka. Chcete-li po zpracování kompletní projektové dokumentace (včetně projektu osazení do terénu s přípojkami a průkazem ENB) tyto podklady zajistit, potřebujeme vaši ověřenou plnou moc . Bez výše uvedených dokumentů nelze stavební povolení zajistit.

Pokud budeme stavební povolení či ohlášení stavby vyřizovat, nejdříve u stavebního úřadu zjistíme, co vše je potřeba. Poté vám vypočítáme cenu a odhadneme dobu vydání ohlášení nebo stavebního povolení.

Se stavebním povolením můžeme vyřídit i vydání kolaudačního souhlasu. 

Stavební povolení nebo Ohlášení stavby za vás vyřídíme za jednotnou cenu 20.000,- Kč bez DPH (cena se nevztahuje na vydání kolaudačního souhlasu), a platí v rámci celé ČR.


Kromě atributů, souvisejících s územním rozhodnutím, musí obsahovat

 • technické řešení stavby
 • projekty všech přípojek inženýrských sítí
 • požární zprávu
 • příp. další požadavky stavebního úřadu
 • výkresové dokumentace pro potřebu stavebního povolení v měřítku 1:50 a 1:100.

Pozn.: Tato dokumentace již umožňuje vypočítat relativně přesně cenu stavby.

Prováděcí projekt

Až na výjimky, týkající se většinou velmi složitých staveb, zákon neukládá povinnost mít prováděcí projekt. 

Prováděcí projekt však zahrnuje každou konkrétní položku použitou na vaší stavbě. Je závazný jak pro zhotovitele, který vám pak nemůže účtovat „vícepráce“, tak pro autorizovaného projektanta, který za bezchybnost dokumentace odpovídá svou pojistkou.

Pozn.: Tato dokumentace svou podrobností umožňuje vytvoření prakticky absolutně přesného rozpočtu.

Vyslechneme vaše představy, odpovíme na vaše otázky a detailně vše probereme.

Domluvte si termín
schůzky

Specializujeme se výhradně na stavbu roubenek, proto máme vlastní projekční kancelář, kde vznikají všechny projekty Vaší roubenky.

Objednejte si projektovou
dokumentaci

Co byste měli vědět, než si necháte vypracovat
projekt roubenky na klíč

Více informací