Jak je to s požární odolností roubenky?

Mnozí lidé jsou z bydlení v roubence nadšení, ale jiní mají ještě o tomto stylu bydlení určité pochyby. Častou obavou nedůvěřivců jsou větší následky případného požáru. Jde o oprávněnou obavu?

 

Co je to požární odolnost

Pro lepší pochopení požární odolnosti roubenek si definujeme uvedené slovní spojení. Požární odolnost představuje schopnost konstrukce zachovat během požáru stabilitu, celistvost, tepelnou izolaci či zabránit ztrátě na životech, zdraví i majetku. Udává se v minutách.

 

Jak se zajišťuje požární odolnost roubenek

Dřevo hoří a hoří dobře, a protože je roubenka ze dřeva, požární odolnost nemůže být velká. To je častá úvaha skeptiků, ale není to tak. Dřevo v roubence je pevným a tuhým materiálem a navíc je v dřevostavbách ošetřené tak, aby se zvýšila požární odolnost stavby, např. hoblováním dřeva, kterým vznikne zacelený povrch stěžující hoření.

Dřevo dokonce zajišťuje větší požární odolnost než některé jiné materiály, např. ocel. Začne-li roubenka hořet, bude trvat delší dobu, než požár propukne naplno. Oheň totiž vytvoří na dřevě zuhelnatělou vrstvu, která zpomalí či úplně zabrání dalšímu ohoření.

Výhodou dřeva při požáru je i to, že je snadno předvídatelné, což usnadní likvidaci požáru.

 

Roubenky splňují veškeré normy požární odolnosti. Nemusíte se bát, že byste v tomto ohledu podstupovali větší bezpečnostní rizika než u zděných domů.


1. říjen 2014