• Roubenka na klíč
 • Detail komínu u roubenky
 • Detail roubenky - konopné lano
 • Roubenka a ohniště
 • Roubená stavba na klíč
 • Detail roubenky - roubení
 • Detail okno roubenky
 • Detail roubenky 3
 • Detail roubení roubenky 2
 • Detail roubení roubenky
 • Detail okna roubenky
 • Detail roubenky 3
 • Detail roubenky - roubení, okno
 • Detail roubenky 4
 • Stavba roubeného domu

Cena roubenky

Cena roubenky i rámové dřevostavby je vždy striktně individuální dle konkrétních přání a požadavků každého zákazníka a odvíjí se např. i od použitých technologií, otvorových výplní (okna, dveře) a střešní krytiny atd. V případě hrubé stavby cena odpovídá polovině nákladů oproti stavbě na klíč.

Řádově se ceny pohybují cca:

Roubenky

 • Hrubá stavba od 5 120,- Kč / m2 užitné plochy,
 • Na klíč  od 15 680,- Kč / m2 užitné plochy. 

Rámové dřevostavby

 • Hrubá stavba od 4 130,- Kč / m2 užitné plochy,
 • Na klíč od 13 370,- Kč / m2 užitné plochy.

Orientačně jsme Vám schopni stavbu nacenit podle Vašeho náčrtu, který bude obsahovat alespoň půdorys obou podlaží, příp. řezy či pohledy s vyznačenými rozměry. Přesnou a závaznou cenu je však možné vypočítat až na základě architektonické studie v případě hrubé stavby, a na základě projektové dokumentace v případě stavby na klíč. Ve druhém případě je nutné specifikovat také vybavení, technologie a příslušenství domu, jako jsou okna, dveře, podlahy, obklady, dlažby, střecha atd., jelikož ceny těchto materiálů se pohybují ve velkých cenových rozpětích a mají taktéž výrazný vliv na konečnou cenu celé stavby na klíč.

Orientačně si však cenu můžete spočítat i Vy sami. Zde je malá nápověda - spočítejte m2 podlahové plochy obou podlaží a výsledek vynásobte cenami uvedenými výše. Tento výpočet lze uplatnit na stavbu, kde využitelný půdorys podkroví alespoň zhruba odpovídá půdorysu přízemí, a slouží jen k přibližnému stanovení ceny.

Výše uvedená  provedení neobsahují tyto ostatní náklady:

 • Zpracování projektové dokumentace,
 • geodetické vytýčení stavby,
 • napojení objektu na inženýrské sítě (plynové a elektrické vedení, vodovodní řád, kanalizace atd.),
 • základovou desku,
 • zemní práce,
 • oplocení pozemku,
 • finální úpravy okolí terénu na stavebním pozemku,
 • příjezdové komunikace,
 • chodníky,
 • dodávku a montáž zařizovacích předmětů (osvětlovací tělesa, žaluzie, vestavěné skříně, kuchyňská linka, krb, kachlová kamna atd.) 
 • náklady na dopravu stavebního materiálu,
 •  dopravu a ubytovaní pracovníku po dobu výstavby.

Tyto položky se stanoví individuálně dle místa stavby.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (pro obytné domy platí 15% DPH, pro rekreační objekty 21% DPH) a mají pouze informativní charakter, před případným podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby je nezbytné zpracovat přesný položkový rozpočet dle schválené prováděcí projektové dokumentace, který zohlední veškerá specifika stavby (složitost konstrukčního řešení, náročnost založení stavby, přístupnost pozemku atd.).

Zavoláme Vám